Amnesty-årsrapport 2021: Nasjonalisme og rasisme, dårlegare ytringsfridom

Covid-vaksine. Pixabay-lisens, fri bruk

Covid-vaksine. Pixabay-lisens, fri bruk

Amnesty rettar hard kritikk mot det dei kallar mangel på moralsk kompass mellom vestlege leiarar. – I staden for å styra på ein genuin og meiningsfull måte, trekte leiarane i verda seg attende i holene sine  av nasjonal interesse, skriv generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty i forordet til årsrapporten frå organisasjonen.

Open dør for studentar og akademikarar frå Ukraina?

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe lovar å leggje til rette flyktningar frå Ukraina som ønskjer å studere. På spørsmål i Stortinget frå Sofie Høgestøl (V) om kva han vil gjere for studentar og akademikarar som kjem til Noreg som flyktningar i løpet av våren slik at dei skal kunna studere frå hausten av. «Det ska æ fiks» svara ministeren.