Storbritannia undergrev asylretten

Flyktninger. Foto Ahmed Akacha, Pexels.com. CC0
Flyktninger. Foto Ahmed Akacha, Pexels.com. CC0*
Den nye sjefen i Human Rights Watch, Tirana Hassan, rettar krass kritikk mot dei britiske planane om å deportere asylsøkarar til Rwanda. Ho meiner denne politikken fullstendig vil øydeleggje det internasjonale omdømmet for Storbritannia. – Dette er billig politikk, splittande og heilt i motstrid til menneskerettar, seier Hassan. – Eg tykkjer at denne britiske regjeringa med dette verkeleg har nådd botn i bøtta.»

Den britiske regjeringa gjorde avtale med Rwanda for eit år sidan, men ingen asylsøkjarar har blitt sendt endå, mellom anna fordi den europeiske menneskerettsdomstolen sette seg imot deportasjonane.

Les meir i The Guardian