Amnesty-årsrapport 2021: Nasjonalisme og rasisme, dårlegare ytringsfridom

Covid-vaksine. Pixabay-lisens, fri bruk

Covid-vaksine. Pixabay-lisens, fri bruk

Amnesty rettar hard kritikk mot det dei kallar mangel på moralsk kompass mellom vestlege leiarar. – I staden for å styra på ein genuin og meiningsfull måte, trekte leiarane i verda seg attende i holene sine  av nasjonal interesse, skriv generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty i forordet til årsrapporten frå organisasjonen.