Alle studentarbeider 2022 dokumentert

Publisert 2022

Studentarbeider HVL 2022
Studentarbeider HVL 2022*
Studentarbeider HVL 2022

I fem år har institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet dokumentert studentarbeidene for bachelor- og masteroppgavene som studentene leverer. Alle har som arbeidskrav å levere en poster etter innlevert oppgave. Den gjengir på en side hvilke problemstilling studentene hadde, og hva de fant. De fleste posterne innmelder også kort informasjon om sentrale teorier, metodevalg og datamateriale.

Årbok 2022 er nå publisert. (88 MB)

Årbøker 2016-2022 (HIB og HVL) finner du her.