Hvorfor bør ‘ryddig skrivebord-politikken’ kasseres?

pixabay licence creative commons

Økonomen Tim Hartford gjorde et fascinerende eksperiment: Han testet hvilke retningslinjer for ryddighet på kontorplassen som ga best produktivitet. En times arbeidsinnsats med en standard kontoroppgave som å kontrollere dokumenter, ble utført under fem forskjellige ryddighetsregimer. Les mer...

Lærerprofesjonens etiske råd skal ledes av Alexander Meyer

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Lærerprofesjonens etiske råd har hatt sitt aller første møte, der det valgte Alexander Meyer som leder og Birte Simonsen som nestleder. Meyer er lærer i grunnskolen ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men er nå i et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Les mer...

Omfattende ulovlig bruk av tvangsmidler i helsevesenet

Verdens Gang har digitalisert tvangslogger fra flere sykehus, og avslører omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet. Hele 4000 ganger ble pasienter i fjor lagt i reimer. Tvangsbruken skal loggføres i tvangsprotokoller – innbundne håndskrevne bøker som skal ligge på hver avdeling. Les mer...

Kunne en høgskolerektor vært opprørsgeneral idag?

I 1994 var nyvalgt rektor for Høgskolen i Oslo general for opprøret ved skolen mot et statlig kutt på 16 millioner kroner. Rektor Steinar Stjernø hadde bakgrunn som SV-politiker, men hadde både studenter og ansatte med seg i demonstrasjonen utenfor Les mer…

SPS-konferansen 2016: Legitim tvang?

Senter for profesjonsstudier inviterer til SPS-konferansen 2016: «Legitim tvang?»

Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember.

Les mer...

Medbestemmelsesbarometeret: Mer autoritære forhold

Medbestemmelsesbarometeret 2016 rapporterer om en jevnt synkende følelse av medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Selv om arbeidslivsmodellen formelt sett er uendret fra 2009, opplever arbeidstakerne at det er et sterkt press på modellen. Stadig mer autoritære forhold blir vanlige, spesielt i statlige og utenlandsk eide virksomheter.

Les mer...