Terje Tvedt kritiserer Norges pengestøtte til Clinton-stiftelsen

Professor Terje Tvedt går i en artikkel i Aftenposten 18. november ut med hard kritikk av Norges generøse økonomiske støtte til Clinton-stiftelsen. Tvedt mener at støtten til den korrupsjonskritiserte veldedige stiftelsen viser store endringer i Norge.

Tvedt viser til Dabladets avsløring av UD-dokumenter der det legges vekt på mulighetene pengestøtten ville gi for norsk innflytelse i USA. Likevel mener han at saken først og fremst avslører det han kaller "den nye bistanden", som Clinton-stiftelsen har vært et viktig utstillingsvindu for.

– Aktivitetene til alle disse organisasjonene, preget av elitesirkulasjon og uoversiktlige nettverk, representerer også et demokratisk problem i landene som gir bistand, skriver Tvedt.

– Støtten til Clinton-stiftelsen dreide seg ikke først og fremst om å fremme Norges, næringslivets eller de fattiges interesser, men ser det ut til, særinteressene til det humanitær-politiske kompleks.

Terje Tvedt mener at elitestiftelser som Clinton-stiftelsen har mye til felles med norske statsfinansierte organisasjoner av "do-gooders".

Les hele artikkelen i Aftenposten