4 ganger så langvarige beltelegginger i Møre og Romsdal

VGs digitalisering av tvangsprotokollene ved norske sykehus tyder på at Møre og Romsdal bruker beltelegging i langt større omfang enn andre deler av landet. Den mest vanlige varigheten av reimbruk er 12 timer i dette fylket, mens det ellers i landet ligger på tre timer. Pasientene ved den psykiatriske avdelingen i Ålesund og ved Hjelset psykiatriske i Molde utsettes for mye lengre økter med beltelegging enn andre sykehus i landet, og tre ganger så lang tid som Nordlandssykehuset, som ligger høyest blant de andre sykehusene.

De ansvarlige ved sykehusene i Møre og Romsdal avviser at de har en annen praksis enn andre fylker, og antar at forklaringen kan være at det ikke blir registrert om pasienten er ute av reimene i deler av de registrerte øktene.

Les mer i Verdens Gang