Alexander Meyer skal lede lærerprofesjonens etiske råd

Lærerprofesjonens etiske råd har hatt sitt aller første møte, der det valgte Alexander Meyer som leder og Birte Simonsen som nestleder.

Meyer er lærer i grunnskolen ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men er nå i et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Rådet skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten.

I mandatet for det etiske rådet er formålet formulert slik:
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

Les mer på Utdanningsforbundet