Forside » Aktuelt » Lærerprofesjonens etiske råd skal ledes av Alexander Meyer

Lærerprofesjonens etiske råd skal ledes av Alexander Meyer

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Lærerprofesjonens etiske råd har hatt sitt aller første møte, der det valgte Alexander Meyer som leder og Birte Simonsen som nestleder.

Meyer er lærer i grunnskolen ved Rogne Skule i Øystre Slidre, men er nå i et års permisjon for å skrive bok. Simonsen er dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Rådet skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten.

I mandatet for det etiske rådet er formålet formulert slik:
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

Les mer på Utdanningsforbundet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.