‘Ryddig skrivebord-politikken’ gir dårlig produktivitet

Økonomen Tim Hartford gjorde et fascinerende eksperiment: Han testet hvilke retningslinjer for ryddighet på kontorplassen som ga best produktivitet. En times arbeidsinnsats med en standard kontoroppgave, å kontrollere dokumenter, ble utført under fem forskjellige ryddighetsregimer.

Tilhengerne av det såkalte 5S-systemet har lenge hatt en sterk posisjon. S-ene står for "Sort, Straighten, Shine, Standardize and Sustain". I testen viste dette alternativet å gi dårlige resultater, mens alternativet der den ansatte selv fikk bestemme utformingen av kontoret kom best ut. 5S ga folk både fysisk ubehag og lav motivasjon. Verst var likevel forsøksalternativet falskt demokrati, der medarbeideren fikk beskjed om å organisere kontoret som han selv ville, men der alt ble møblert tilbake til utgangspunktet av forsøkslederen. Dette utløste direkte hat mot arbeidsplassen hos forsøkspersonene.

Forskjellen i produktivitet var svært stor: på den selvorganiserte arbeidsplassen fikk tre ansatte utført nesten like mye som fire gjorde på den reine og ryddige.

Les artikkelen på ted.com