Forside » Aktuelt » To aktuelle bokmeldinger om profesjoner i Sosiologisk Tidsskrift

To aktuelle bokmeldinger om profesjoner i Sosiologisk Tidsskrift

Sosiologisk Tidsskrift bringer i siste nummer (4/16) to interessante bokmeldinger i profesjonssammenheng. Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten (Hans Reitzels forlag, 2014) og Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Anne Grete Sandaunet anmelder Steen Hansens bok. Boka består av 8 kapitler der Steen Hansen er forfatter eller medforfatter i seks av dem. Boka har karakter av å være en lærebok, med oppsummeringer og spørsmål etter hvert kapittel. Steen Hansen er opptatt av styringsformer i offentlig sektor, og ser blant annet på hvordan New Public Management påvirker hvordan profesjonene utfører det faglige arbeidet. Han mener profesjonsutøveren blir utsatt for et krysspress melom faglige, politisk-adminstrative og brukergenererte hensyn, og at dette fører til en dekobling mellom den formelle strukturen og det profesjonelle arbeidet. Han skriver:

Det interessante som beskrives detaljert her er hvordan det gjør seg gjeldende på «bakkenivå» i velferdstjenestene. Juul-Hansen peker blant annet på hvordan dekobling skaper særlige utfordringer når det gjelder tverrfaglig samarbeid i organisasjonen og ledelse av de profesjonelle i organisasjonen.
Sett i en sosiologisk sammenheng er også bokas analytiske inngang interessant. For hvordan oppstår dekobling?

Bokmeldingen kan leses på Idunn.no (kr 39,-)

Johann Fredrik Rye anmelder Julia Orupabos bok, som bygger på dybdeintervjuer med 36 studenter på siste års studium og som ferdig utdannete sykepleiere, dataingeniører og bioingeniører. De tre fagene er henholdsvis kvinne-, manns- og innvandrerdominert. Rye skriver:

Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber, for øvrig en bearbeidet versjon av Orupabos PhD-avhandling fra 2014 (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo), representerer slik et grundig og godt stykke sosiologisk arbeid som bidrar med ny forståelse av arbeidsmarkedenes prosesser. Styrken ligger kanskje mer på det teoretiske enn det empiriske planet. Intervjumaterialet gir spennende innblikk i studentenes fortolkninger av seg selv og deres studieretninger, men dets verdi er kanskje først og fremst som illustrasjon på de teoretiske perspektivene og fruktbarheten av en syntese-orientert analysemodell.”

Bokmeldingen kan leses på Idunn.no (kr 39,-)

 

 

 

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.