Omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet

Verdens Gang har digitalisert tvangslogger fra flere sykehus, og avslører omfattende ulovlig bruk av reimer i helsevesenet. Hele 4000 ganger ble pasienter i fjor lagt i reimer. Tvangsbruken skal loggføres i tvangsprotokoller – innbundne håndskrevne bøker som skal ligge på hver avdeling.

VGs opptelling viser at 640 av belteleggingene er gjort på ulovlig eller svært problematisk grunnlag. 170 av pasientene ble liggende i reimer etter at de hadde sovnet, og i 220 av tilfellene er det ikke loggført når pasienten ble løst fra reimene.

Det er strenge regler rundt slike tvangsmidler, som bare skal brukes når pasienten er til fare for seg selv eller andre. De skal ikke brukes forebyggende eller i behandling, men mest mulig kortvarig. Å la en pasient ligge i reimer mens vedkommende sover, er derfor klart i strid med regelverket.

Les mer i Verdens Gang