Bærekraftsmålene – spill for galleriet?

Forside Our common future, Brundtlandrapporten.

Er bærekraftsmål for universitetene spill for galleriet, eller en virkelig endringskraft? Professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning stilte i en artikkel på Energi og Klima spørsmål ved om universitetene er villige til å ta de virkelig tøffe valgene han mener er nødvendig for at det skal bli noen egentlig omstilling.

Les mer...

Helseprofessor om kontorlandskap: – Ansatte går hjem. Der kan de jobbe i fred.

Bente Elisabeth Moen, bilde

– De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred. Det siste er en katastrofe for et akademisk miljø. Hvordan skal studentene oppleve akademisk diskusjon og få råd og veiledning dersom de ansatte forsvinner hjem? Dette skriver Bente Elisabeth Moen, Professor i arbeidsmedisin og global helse ved Universitetet i Bergen, i et innlegg i Bergens Tidende.

Les mer...

Kamp om rektorer skal velges eller ansettes

Rektor Svein Stølen, UiO. Valgt.

Regjeringen ønsker at den normale ansettelsesmåten for rektorer i framtiden skal være at de ansettes, ikke velges. Flere av universitetene og høgskolene har gått over til denne ordningen, men fortsatt er 12 av 21 rektorer innen høyere utdanning valgt. En av disse er Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger. Men der er det allerede bestemt at hun blir den siste valgte rektoren.

Les mer...