Forside » Aktuelt » – Kan tape 30 prosent effektivitet på aktivitetsbasert kontor

– Kan tape 30 prosent effektivitet på aktivitetsbasert kontor

https://www.maxpixel.net/Laptop-Business-Woman-Technology-Computer-3373638. Bilde

4% har fordel av aktivitetsbasert kontor.

– Undersøkelser viser at rundt 70 prosent av ansatte i aktivitetsbaserte kontorer ikke bytter arbeidsplass i løpet av en hel arbeidsdag. En undersøkelse av over tre tusen ansatte i 7 uike organisasjoner viste at bare 4 prosent av de ansatte byttet kontorplass flere ganger daglig. Dette er ansatte som har arbeidsoppgaver som faktisk passer inn i en slik kontorløsning. ABW tilfredsstiller dermed bare en liten minoritet av de ansatte.

Dette kommer fram i en artikkel på Khrono.no, der overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo foretar en gjennomgang av  tilgjengelig forskning rundt aktivitetsbaserte kontorløsninger (ABW).

Forfatterne lister en lang rekke faktaopplysninger om hva fagfellevurderte forskningsrapporter og store konsulentselskaper har funnet om effekten av ABW. En rapport fra 1998 viser at ansatte som trenger individuell ro til konsentrasjon ofte kan få et produktivitetstap på 30 prosent eller mer, som kan slå ut i stress og tapt mestringsfølelse. Følgene kan være hjerte- og kar-, muskel, og skjelett, psykiske lidelser og risiko for tidlig uførepensjon.

Slike ulemper fortoner seg som svært høye kostnader, når utgiftene til lokaler normalt bare utgjør 10 prosent av utgiftene i kontorvirksomheter. 90 prosent er utgifter knyttet til de ansatte.

Lers mer på Khrono

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.