Forside » Aktuelt » Underdal-utvalget foreslår to nye akademiske karrierestiger

Underdal-utvalget foreslår to nye akademiske karrierestiger

Calculus tegning

Professor vil fortsatt være nær toppen av karrieren

Underdal-utvalget foreslår å fjerne dosentløpet til fordel for en ny stige de kaller forsker-lektor-stigen. Underdal-utvalget rydder i dagens ordninger, samtidig som de vil innføre tre karriereveier i akademia. To av disse er nye.

Professorstigen beholdes omtrent som idag, men får et nytt øverste trinn, kalt fakultetsprofessor, for spesielt fortjenstfulle professorer. Det er et trinn som allerede finnes i lønnsstigen, men som Underdal også gjerne vil ha formalisert med en tittel.

Utvalget foreslår også å innføre en ny fagstøtte-stige, som er tenkt spesielt rettet mot midlertidig ansatte i forskningsprosjekter. Disse er for en stor del praktikere, i større grad enn forskerne som har en teoretisk tilnærming. Mange av disse ansatte kan i følge Underdal være aktuelle for lederstillinger etter et slikt løp.

Den tredje karriereveien blir forsker-lektor-stigen.

Les mer på khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.