Også Facebook kjøper norsk vindkraft

Facebook følger i Googles fotspor og kjøper all kraften fra de 70 turbinene i Bjerkreim Vindpark fra oppstart i 2019 i 15 år. Produksjonen er på 1 terawatt-timer, eller årsforbuket til 50.000 boliger.

Facebook har aldri tidligere kjøpt så store kvanta fornybar kraft, og kjøpet går inn i en strategi for å framstå som et grønt og fornybart selskap. Google kjøpte  nylig 12 års produksjon fra Tellenes vindkraftverk i Sokndal, Rogaland.

Kommuner og grunneiere gleder seg over inntekter og kontrakter for lokale entreprenører.

I fjor hadde utenlandske investorer kjøpt vind- og vannkraft i Norge for 20 milliarder kroner.

Les mer på Sysla