Bærekraftsmålene: grønnvasking eller endringskraft?

Brundtland-rapporten bærekraft etter 30 år?

Er bærekraftsmål for universitetene spill for galleriet, eller en virkelig endringskraft? Professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning stilte i en artikkel på Energi og Klima spørsmål ved om universitetene er villige til å ta de virkelig tøffe valgene han mener er nødvendig for at det skal bli noen egentlig omstilling.

Aall viser til at det har gått 30 år siden bærekraftsmålene ble introdusert av Brundtland-kommisjonen, men at den konkrete oppfølgingen på universitetene i form av bærekraftsprofessorer ikke ble noe av. Og de tverrfaglige sentrene for bærekraftig utvikling som ble opprettet, er nedlagt for lenge siden.

Aall mener mye tyder på at den nye runden med bærekraftsomstilling ser ut til å være satt i gang fra toppen, og derfor mest sannsynlig vil begrense seg til overflatekrusninger.

Mer optmistiske er professor Håvard Haarstad og stipendiat Jakob Grandin ved Universitetet i Bergen i sin artikkel i Khrono. De erkjenner faren for at bærekraftsmålene kan ende som tomme ord, men peker samtidig på at mange initiativer på universitetene peker i en mer lovende retning. Blant  eksemplene de nevner er samarbeidsprosjekter mellom akademia og andre aktører i samfunnet. På Senter for klima og energiomstilling er forskingsprosjektet Hordaklim etablert. Der jobber forskere sammen med lokale planleggere og beslutningstakere for å oversette globale klimamodeller til lokale forhold. Det gir andre og mer konkrete resultater enn generelle modeller for verdens klima.

Les mer på Energi og Klima, og på Khrono