Etikk i praksis 1/18 – tema: ‘Respect, trust, care and interconnectedness’

Etikk i praksis har kommet med nummer 1-2018, som inneholder disse artiklene:

May Thorseth, Siri Granum Carson, Allen Alvarez (leder):
Respect, trust, care and interconnectedness

Cornelia Vikan:  
Soldiers and ‘respect’ in complex conflicts: an Afghan case
Carme Ferré-Pavia:
Political control and journalist protests in Spanish public media in electoral campaigns: A decade of conflict
Hans Morten Haugen: Midas’ gift means death: Tax dodging is the biggest obstacle for global justice
Teppo Eskelinen:
After the Millennium Development Goals. Remarks on the ethical assessment of global poverty reduction success
Mattias Solli:
«Å bli til i det å bli sett». Om sammenvevingen av det etiske og det estetiske i Trondheims minnepark for 22. juli-ofrene

Les hele utgaven som openaccess dokument