Forside » Aktuelt » Regjeringen foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling

Regjeringen foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling

Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg / KMDRegjeringen legger nå fram et forslag de mener vil gjøre eiendomsoppmålingen bedre. – Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av eiendomsopplysninger, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til regjeringen.no

Ifølge Sanner skal ikke lenger eiendomsoppmålingen være et kommunalt forvaltningsansvar, men utføres som profesjonsregulert tjenesteyting, slik det er organisert i mange europeiske land. Prisene skal settes fritt. Sanner mener det vil føre til økt verdiskaping dersom ett landmålerforetak bistår utbyggere gjennom hele prosjektperioden. Kommunale og private landmålerforetak skal stilles på like vilkår.

Samtidig sier Sanner at landmåleren skal opptre nøytralt mellom partene. Derfor må denne ha nødvendige faglige kvalifikasjoner og integritet. For å oppnå dette foreslår regjeringen en ordning med personlig autorisasjon av profesjonsutøvere. Autoriserte landmålere må ha utdanning på bachelornivå og godkjent praksis i minst to år. Et visst antall timer etterutdanning kreves per år for å beholde autorisasjonen.

Les mer på regjeringen.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.