Forside » Aktuelt » Regjeringen foreslår ny landmålerprofesjon

Regjeringen foreslår ny landmålerprofesjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram en utredning der det blir foreslått å opprette en ny landmålerprofesjon til erstatning for dagens kommunale system for oppmåling av eiendomsgrenser.

Departementet vil med dette legge til rette for en mer fleksibel organisering av eiendomsoppmålingen basert på oppmåling som profesjonsregulert tjenesteyting. Både kommuner og landmålerforetak skal kunne tilby denne type tjenester. Det foreslås å innføre en ordning med autorisasjon for den som står ansvarlig for utføring av den enkelte oppmålingsforretning, og kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og i samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området.

Les mer om forslaget på Regjeringens sider

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.