Profesjonsetiske dager ved Høgskolen i Bergen 2015

Det er profesjonsetiske dager ved Høgskolen i Bergen 20.-21. april, da konferansen Etiske trusselbilder og profesjonell respons går av stabelen. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen og Profesjonsetisk Nettverk.

Kreative krumspring for å unngå normal beskatning er en del av bakgrunnen for at Tax Justice Network Norge anbefaler konferansen.

Se hele programmet (pdf)