‘Etikk og Samfunnsansvar’ tema under etikkdagene ved HiB 2014

2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema "Etikk og Samfunnsansvar". Dagene arrangeres av Avdeling for ingeniørutdanning (AI) og Institutt for Økonomisk-Administrative fag i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk i Norge og Tax Justice Network – Norge. Alle arrangementer er åpne for studenter, lærere og andre interesserte

Onsdag 9. april kan man bruke hele dagen på disse temaene:

 • Etikkens verktøykasse - Tom Skauge
 • Skatteparadiser og korrupsjon - noe for enhver? - Kari Heggstad
 • Verdier, lovgrunnlag og arbeidsmåter - Svenn Gaulen
 • HMS som samfunnsansvar - Jan Erik Karlsen
 • Hydrogen som framtidens energibærer - Bernt Skeie

De andre etikkdagene er lagt opp som enkeltstående forelesninger med tema som

 • Etikk for beslutningstakere - Tom Skauge
 • Rettslig betydning av yrkesetiske regler - Børge Aadland
 • Villedende markedsføring - Gry Nergård
 • HMS som samfunnsansvar - Tina Åsgård
 • Hvordan takle et liv i sus og dus (verden sett med Veblenbriller) - Per Thorvaldsen
 • Etikk i forretningsmodeller - Lars Jacob Tynes Pedersen
 • Etikk i globale selskap - Leif Arne Strømmen
 • Etikk i regnskapsverdenen - Hilde Inger Kinserdal

Last ned fullt program her.