Global naturavtale vedtatt i Montreal

Karoline Andaur, WWF. Foto: Elin Eike Worren Verdens naturfond
Karoline Andaur, WWF. Foto: Elin Eike Worren Verdens naturfond*
Karoline Andaur, WWF. Foto: Elin Eike Worren Verdens naturfond

Flere timer på overtid ble FNs naturtoppmøte i Montreal enige om en avtale som skal gjelde fram til 2030. – Den nye naturavtalen er en viktig milepæl for bevaring av verdens natur. Vi er spesielt fornøyde med det overordnede, globale målet om at vi skal stanse og reversere tapet av naturmangfold innen 2030. Det tilsvarer 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen, og er en viktig pekepinn på hva jobben de neste sju årene vil gå ut på, sier generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF).

Avtalen inneholder ifølge Andaur de fleste elementer som må til for å takle naturkrisa, men hun mener den forutsetter politisk vilje, rask implementering og nødvendig finansiering. Les mer på WWF

Viktige punkter i avtalen

Avtalen fastsetter at minst 30 prosent av land og hav skal effektivt beskyttes og bevares innen 2030, og dette skal være fortrinnsvis være områder som bidrar til biologisk mangfold. Miljøskadelige subsidier må legges om og fases ut. Urfolks og laokalsamfunns rettigheter anerkjennes, og alle skal ha tilgang til naturens genbank. Dette skal finansieres gjennom en avgift på produkter som utvikles basert på data fra genbanken. Det skal settes av minst 200 milliarder USD årlig fra 2030 til finansiering av internasjonale tiltak for biologisk mangfold. Økonomisk bistand til fattige land skal dobles til 200 milliarder dollar per år innen 2025, og skal videre økes til 300 milliarder innen 2030.

Les mer på NRK