Nesten halvparten av doktorandene fra utlandet

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

44 prosent av de nye PhD-kandidatene i 2021 hadde utenlandsk statsborgerskap. Innen matematikk og naturvitenskap utgjorde kandidater med utenlandsk statsborgerskap 63 prosent, mens andelen var på 61 prosent innen landbruksfag og veterinærvitenskap.