Tre forskerkurs ved Senter for Profesjonsstudier

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet  tilbyr tre forskjellige forskerkurs det neste halvåret:

  • Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre
  • PhD workshop Street-Level Bureaucracy
  • Vitenskapsteori
Les mer...

PhD-avhandling: Sykepleierverdier under press

I sin avhandling til PhD-graden ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterer Marita Nordhaug krysspresset sykepleiere utsettes for i valget mellom å gi adekvat pleie og kontakt til den enkelte pasienten, eller fordele pleien rettferdig mellom mange pasienter. Les mer...