Nesten halvparten av doktorandene fra utlandet

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0
Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0*
44 prosent av de nye PhD-kandidatene i 2021 hadde utenlandsk statsborgerskap. Innen matematikk og naturvitenskap utgjorde kandidater med utenlandsk statsborgerskap 63 prosent, mens andelen var på 61 prosent innen landbruksfag og veterinærvitenskap.

Av 1601 som disputerte var 700 fra Europa, der tyskere utgjorde størst andel: 200 hadde asiatisk statsborgerskap, der flest kom fra Kina, India og Iran. Den stigende andelen utenlandske statsborgere er et fenomen som også viser seg i de nærmeste nabolandene våre.

Les mer på Khrono