Flertall i Stortinget for bedre land-for-land-rapportering

Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.
Luxembourg, europeisk skatteparadis. Openstreetmap.*
Stortinget har gjort to vedtak om å innføre  offentlig land-for-land-rapportering (LLR). Dette skal gjøre det mulig å oppdage at selskaper flytter midler over landegrenser og dermed unna beskatning. Regjeringen har ønsket å gjennomføre LLR ved å innføre et EU-direktiv om dette.

Et innspill fra Tax Justice Norge har nå fått Stortingsflertallet (SV, AP, Sp) til å pålegge regjeringen å innføre en strengere regnskapsstandard enn EU-direktivet, da dette ikke gir tilstrekkelig åpenhet.

Les mer på Tax Justice Norge