Lærarstreik frå 20. juni

Fra Unios streik i Oslo kommune 2008. Av GAD. CC BY SA 4.0
Fra Unios streik i Oslo kommune 2008. Av GAD. CC BY SA 4.0*
Fra Unios streik i Oslo kommune 2008. Av GAD. CC BY SA 4.0

– Lønnsutviklinga etter at KS tok over forhandlingsansvaret i 2004 har vore katastrofalt dårleg, seier Geir Moen, til Utdanningsforbundet sin nettstad. Moen er kontaktperson for grunnskulen i Utdanningsforbundet Innlandet.

Han vonar på «eit kraftfullt uttak» etter ferien. Bente Kampesveen, kontaktperson for barnehage, seier at det har ulma sidan det blei tvungen lønsnemnd i 2021. Ho fortel at sju av ti lærarar i barnehage har vurdert eller vurderer å slutte.

Les meir på Utdanningsforbundet