OECD knuser økonomiske ‘sannheter’: kollektive forhandlinger best

OECD ga 4. juli ut den årlige rapporten Employment Outlook for 2018. I de 35 medlemslandene er det ganske forskjellige systemer for lønnsdannelse. Denne rapporten ser nærmere på hvordan disse slår ut på lønninger, lønnsforskjeller, sysselsetting og integrering. Terje Erikstad i Dagens Næringsliv har sett nærmere på rapporten, og funnet at økonomene i OECD knuser sentrale myter i økonomifaget. Som at kollektive lønnsforhandlinger gjennom fagforeninger bidrar til høyere lønninger for de som er "innenfor", lavere lønnsomhet for næringslivet og dermed større arbeidsløshet og flere som stenges ute fra arbeidsmarkedet. OECD kommer til motsatt konklusjon.

OECD finner at i de landene som har sentraliserte med fleksible lønnsforhandlinger på tvers av bransjer og høy organisasjonsgrad både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, har utsatte grupper mindre problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, lønnsforskjellene blir mindre, arbeidsløsheten lavere enn i land der lønnsfastsettelsen er helt desentralisert – altså skjer på den enkelte bedrift.

Les Erikstads artikkel "Når ekspertene knuser myter" (bak betalingsmur)

Les OECD-rapporten Employment Outlook 2018