Stor mangel på faglærte sykepleiere

Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0
Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0*
I sommer blir det stor mangel på faglærte sykepleiere. Sykepleierforbundet har ifølge NRK beregnet at i kommunehelsetjenesten på landsbasis blir 18 prosent av vaktene dekket opp av ufaglærte. I Troms og Finnmark tallet 23,8 prosent. Det er ifølge NRK dårligst i landet. Her dekkes også over 10 prosent av vaktene til helsefagarbeidere opp av ansatte med lavere kompetanse.

Les mer på NRK