Sosialantropologisk masteroppgave om Hordfast

Infrastrukturprosjektet Hordfast har blitt emne for en masteroppgave i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Det er Susanne Christensen som har skrevet oppgaven, som baseres på et seks måneders etnografisk feltarbeid utført våren 2022, hovedsakelig i Tysnes kommune. I sammendraget skriver Christensen: «Gjennom oppgaven undersøker jeg hvordan vi kan forstå infrastruktur som betydnings- og påvirkningsfulle utover teknisk funksjon. For veier former ikke bare hvor og hvordan vi beveger oss. Det planlagte infrastrukturprosjektet Hordfast har allerede hatt stor påvirkning på sosialt liv og individuelle personer. Jeg viser hvordan personer både forholder seg til- og blir påvirket av infrastruktur gjennom forestillinger, venting og deltakelse.»

Christensen beskriver i oppgaven blant annet hvordan menneskers forventninger til deltakelse møter virkeligheten, og hvordan grunneiere opplever å befinne seg «i limbo» i den lange ventetiden.

Last ned oppgaven fra uib.no (pdf)