‘Politistaten Norge’: Menneskeretts­domstolen neste?

Antennemast, overvåking. Foto: markusspiske Pixabay lisens
Antennemast, overvåking. Foto: markusspiske Pixabay lisens*
Bergens Tidende går på kommentarplass kraftig ut mot den nye loven som gir adgang til masseovervåkning av digital trafikk i Norge. Kommentator Morten Myksvoll skriver:

«Innsamlinga er så enorm at det gjer vondt i ryggmergsrefleksen. Overvakinga er eit angrep på oss dei har tenkt å beskytte. Personvernet finst ikkje meir». I lederen heter det videre:

«Politiet og Forsvaret er i ferd med å få helt nye og omfattende verktøy for å overvåke den norske befolkningen. Det blir «illusorisk» å opprettholde et privatliv overfor myndighetene, mener direktør Line Coll i Datatilsynet.

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre gir klarsignal for den nye masseovervåkingen. Disse partiene må forberede seg på at lovverket deres blir dømt i menneskerettighetsdomstolen.»

Bekymringen blir også fulgt opp på lederplass i BT med overskriften: «Stortingsflertallet har gitt opp personvernet».

Schibsted sin hovedeier varsler sak mot staten på grunn av de vide fullmaktene PST og E-tjenesten har fått til å overvåke norske innbyggere.

Les mer i Bergens Tidende