Bokanmeldelse: «Økologisk økonomi er fullt mulig»

ove jakobsen okologisk okonomi
ove jakobsen okologisk okonomi*
ove jakobsen okologisk okonomi

Jan Bojer Vindheim anmelder Ove Jacobsens bok Økologisk økonomi – et perspektiv for fremtiden fra 2019.  «Avbøtende tiltak er […] påkrevet nettopp for at den harde kjerne av vekstpolitikk ikke skal trues», skriver Vindheim.  Anmelderen viser til at boka har en oversikt over tenkere i tidligere tider som har tatt opp vekst-paradigmet til kritisk drøfting. Men han viser også til det han mener er en vesentlig mangel: «Det Jakobsen ikke kan fortelle oss, er derimot hvordan jordklodens fortsatt voksende befolkning, og ganske særlig befolkningen i overforbruksland som Norge, skal slutte å strebe etter mer av alt, og heller søke lykke og sjølrealisering innen rammene av en kretsløpsøkonomi.»

Les anmeldelsen på Transitmag