Oxfam-rapport: Ulikhet dreper

Yacht. Foto Lisa Larsen Pixabay. CC0
Yacht. Foto Lisa Larsen Pixabay. CC0*
Yacht, ikke for alle. Foto: Lisa Larsen

– Ulikhet dreper, skriver Oxfam i sin siste rapport om ulikhet og fattigdom. Formuen til de 10 rikeste i verden har doblet seg siden Covid-pandemien startet. Inntektene til 99% av menneskeheten er blitt dårligere  i samme periode.

Oxfam mener økende økonomiske, kjønnsmessige og rasemessige ulikheter – så vel som ulikheten som eksisterer mellom land – river verden i stykker.

Organisasjonen mener ulikhetene ikke er tilfeldige, med valg som er gjort. Ulikheten bør bli definert som  «økonomisk vold», ettersom det blir tatt politiske beslutninger som sikrer interessene for de rikeste og mektigste menneskene. Ulikhetene forårsaker direkte skade for oss alle, men størst skade for mennesker som alt er fattige, kvinner og jenter. Ifølge Oxfam bidrar ulikheten til at minst én person dør hvert fjerde sekund.

Les mer på Oxfam.org

Se også: World Inequality Report

OECD Income Inequality Data