Fjernimporterte bønner mer bærekraftig enn norsk kylling

Kyllingproduksjon, av Larsen, A., VG, NTB scanpix. (https://ndla.no/article/11439). CC BY-NC-SA 4.0.
Kyllingproduksjon, av Larsen, A., VG, NTB scanpix. (https://ndla.no/article/11439). CC BY-NC-SA 4.0.*
Foto: Annemor Larsen / VG. CC BY-NC-SA 4.0

Universitetet i Oslo har satt i gang et prosjekt som skal gjøre deres egne matinnkjøp mer bærekraftig. I en artikkel om prosjektet på forskning.no spør kommunikasjonsrådgiver Eli Kristine Korsmo «Er det egentlig mer bærekraftig med bønner fra en annen verdensdel enn kylling fra en lokal produsent?»

I en artikkel på Forskersonen.no svarer lege Tanja Kalchenko et ubetinget JA på dette spørsmålet. Hun viser til at norsk kylling ironisk nok må spise en god del bønner fra andre verdensdeler, i tillegg til korn, mais, erter, raps og andre sunne råvarer. Disse kan komme både fra Norge og import.

Norge importerer en million tonn næringsrike råvarer for å fôre norske husdyr, og mye av det kunne være flott mat for mennesker. Når verken kyllingen eller grisen noen gang er utendørs, må alt fôr hentes inn med maskiner.

Kalchenko hevder norsk landbruksareal benyttes på en lite ressurseffektiv måte. Bare knapt en tidel benyttes til dyrking av menneskemat, mens resten går til husdyr. Men en rapport fra Agri analyse konkluderer med at halvparten av norsk dyrket areal egner seg til menneskemat.

Les mer på forskersonen.no