Tordenskiolds soldater i alle roller i geoteknikkbransjen

Henrik Svedahl/Norges vassdrags- og energidirektorat, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
Henrik Svedahl/Norges vassdrags- og energidirektorat, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons*
Leirras i Stjørdal. Foto Henrik Svedahl /NVE. CC BY-SA 2.0

I lys av Gjerdrum-ulykken sammenligner Halfdan Carstens geoteknikkbransjen med maktfordelingsprinsippet i Grunnloven. Han mener at han ikke finner maktfordeling, men derimot ‘Tordenskiolds soldater’ – de samme personene går igjen i både planlegging av utbygginger, undersøkelse av grunnforholdene og til slutt avsigelse av ’dom’ om hva som gikk galt etter en ulykke.

– Kanskje – med bakgrunn i NOU 2022: På trygg grunn – er det på tide å gå geoteknikkbransjen nærmere etter i sømmene. Men i så fall må det gjøres av andre enn geoteknikerne selv, avslutter Carstens.

Les hele artikkelen på TU.no