Dropper karakterkrav i lærerutdanning

Lærer via Pixabay
Lærer via Pixabay*
Khrono skriver at 12 universitet og høgskoler har fått dispensasjon fra kravene på en eller flere av de ulike lærerutdanningene sine, enten fra alle nivåkravene, eller bare fra karakterkravet i matematikk.

Dispensasjonen gjelder til sammen 35 ulike lærerutdanninger, både til grunnskolelærer, lektor og i praktisk-estetiske fag.

Etter at hovedopptaket er ferdig i sommer, kan institusjonene gjennom lokale opptak ta opp søkere som ikke oppfyller dagens krav til karakter i norsk og matematikk.

Les mer på Khrono