Gammelt vedtak om energieffektivisering ikke fulgt opp

Igloo. Av Clker Free Vector Images Pixabay lisens
Igloo. Av Clker Free Vector Images Pixabay lisens*
Alltinget skriver at Norge ikke har klart å lovfeste EØS-relevante regler om energieffektivisering. Direktivet fra EU ble vedtatt for 17 år siden.

EU bestemte i 2006 at alle medlemsland skulle sette et nasjonalt mål for energieffektivisering for å frigjøre ekstra kraft i markedet. Første handlingsplan skulle være klar før 30. juni 2007. Vedtaket inngikk som del av energitjenestedirektivet.

Til Alltinget.no peker flere på Olje- og energidepartementet som mulig bremsekloss.

Les mer på Alltinget