Bredt Stortingsflertall for åpenhet i vindkraft

Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0
Ytre Vikna vindpark. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK, lisens CC BY 2.0*
Tax Justice Norway er svært fornøyd med at et bredt stortingflertall fremmer forslag i tråd med forslag fra organisasjonen om åpenhet om eierforhold i vindindustrien. Ap, Høyre, Sp, Frp, SV, Venstre, MDG og Krf støtte følgende merknad i Energi- og miljøkomiteen:

«Flertallet ber regjeringen sørge for at vindkraftselskap med virksomhet i Norge pålegges å oppgi detaljer om eierforhold i forbindelse med konsesjonssøknad og ved overføring av konsesjon som følge av eierskifte. Opplysningene om eierforhold bør blant annet inkludere eventuell konserntilhørighet, relevant informasjon om bakenforliggende eierskap og tilknytning til reelle rettighetshavere.»

Les mer, og se TJNs opprinnelige forslag