Bredt Stortingsflertall for åpenhet i vindkraft

KNM Helge Ingstad, ved Hanøytangen, FotoFoto: Øyvind W. Olsen, Lisens: CC by-sa 4-0

KNM Helge Ingstad, ved Hanøytangen, FotoFoto: Øyvind W. Olsen, Lisens: CC by-sa 4-0

Bredt flertall på Stortinget gir regjeringen beskjed om å innføre krav om at vindindustrien rapporterer inn reelle eierforhold, også bakover i eierkjeden. Tax Justice Norge er fornøyd.