Norge i verdenstoppen for dekning av sykepleiere

Sykepleier, foto juliana maria 85, Pixabay Lisens
Sykepleier, foto juliana maria 85, Pixabay Lisens*
Norge og Sveits har den beste sykepleierdekningen per innbygger av alle de 36 landa i OECD.  Om vi regner med helsefagarbeidere, slik andre land gjør, så blir forskjellen ned til de andre landa enda større.

I ei tid da mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere er en av de største utfordringene i Norge, er tallene fra OECD-rapporten Health at a glance overraskende. Norge har 17,9 praktiserende sykepleiere per 1000 innbyggere, mens tallet for Sverige er 10,9 og Danmark 10,1.  Bare Sveits har like høy dekning som Norge. Men i Sveits teller man med yrker tilsvarende helsefagarbeidere. Om Norge gjør det samme, blir det norske tallet 34 sykepleiere per 1000 pasienter.

Les mer i Fagbladet