Rapport: Hvem har makt i norsk klimapolitikk

Norske klimagassutslepp og klimamål 2030, NRK, kjelde: SSB
Norske klimagassutslepp og klimamål 2030, NRK, kjelde: SSB*
Norske klimagassutslepp og klimamål 2030, NRK, kjelde: SSB

Klimautvalget 2050 har sammen med Fridtjof Nansens institutt og Menon Economics spurt ei rekke forskere om hvem som har makt i norsk klimapolitikk. Hver av forskerne har skrevet om det de har kunnskap om og interesse for.  I En analyse på tvers oppsummerer Lars H. Gulbrandsen en del viktige punkter i artiklene:

Sektordepartementer og fagmiljøer innen sektorer har generelt større innflytelse på klimapolitikken enn miljømyndighetene. Dette gjelder både kunnskapsgrunnlag og avgjørelser – som i skogbrukspolitikken, der kunnskap om betydningen av lavere aktivitet i skogbruket, og lagring av karbon i skogbunnen, blir underordnet sektorens kunnskap med fokus på lagring av karbon i treet og høy produksjon. Tilsvarende situasjon finnes i veisektoren, petroleumssektoren og andre sektorer. Petroleumssektoren har alltid hatt stor innflytelse på klimapolitikken, som i høy grad  er blitt utformet i overensstemmelse med sektorens interesser. De siste årene har EU fått stadig større makt i norsk klimapolitikk.

Dette er listen over artikler i rapporten:

 • Fleksibilitet når vi vil Av Gisle Andersen og Endre Tvinnereim
 • Om maktforhold i klimapolitikken Av Kristin Asdal
 • Maktkamp om skogbruk og klima: Hvordan kunnskapsgrunnlaget skreddersys til et forvaltningsregime som tjener skogbruksinteressene Av Håkon Aspøy, Olve Krange, Ketil Skogen og Håkon Stokland
 • Verktøy for å identifisere strategier for maktendring som gir klimaomstilling Av Elin Lerum Boasson
 • Maktens intrikate mangfold Av Elisabeth Eide
 • Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene? Sektorpolitikkens makt over arealpolitikken Av Lars H. Gulbrandsen
 • Makt og avmakt i klima- og energipolitikken: Hva har vi lært av kommuneopprøret mot vindkraft? Av Lars H. Gulbrandsen og Tor Håkon Jackson Inderberg
 • Maktforhold i klimapolitikk i de største byene Av Håvard Haarstad, Hege Hofstad og Trond Vedeld
 • Makta og fakta i norsk klimapolitikk Av Erlend Hermansen
 • Maktforhold i norsk klimapolitikk: et arbeidslivsperspektiv Av David Jordhus-Lier
 • En klimapolitikk underordnet petroleumspolitikken Av Oluf Langhelle
 • Interessegruppenes makt og klimapolitikkens avmakt Av Ketil Raknes
 • Hva er klimaeffekten av norsk oljeproduksjon? Svaret avhenger av hvem du spør Av Knut Einar Rosendal
 • Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det Av Sigrid Schütz
 • Klimamakt: Kan norsk klimavasking og klimakolonialisme erstattes med klimarettferdig omstilling? Av Hanne Svarstad

Last ned rapporten fra Klimautvalget 2050