Lærerne oppfatter profesjonsetikk som et personlig anliggende

Profesjonsetikk oppfattes viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende innen lærerprofesjonen. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som Les mer…