Sør-Afrika: svarte kvinner fra fattigdom til middelklasse

Stadig flere sørafrikanske kvinner har klart å kommet seg ut av fattigdommen og inn i middelklassen. Dette er resultat av de mange målrettete tiltakene som ANC-regjeringen satte i verk etter 1994 for å forene økonomisk utvikling med fattigdomsbekjempelse og økt likestilling mellom kjønnene.

Dette er blant konklusjonene i dr Hilde Ibsen (Karlstads Universitet) i hennes nye "Poverty Brief" fra CROP.

Hun finner også at det ikke er tilstrekkelig å fokusere på de fattiges problemer om en vil bekjempe fattigdom. Likestilling mellom kjønnene og tilrettelegging for middelklassen er også nødvendig. De fattige må styrkes på forskjellige vis slik at de blir i stand til å bygge seg realistiske håp om forbedring.
Les mer på CROP.org (pdf).