Forside » Aktuelt » Lærerne oppfatter profesjonsetikk som et personlig anliggende

Lærerne oppfatter profesjonsetikk som et personlig anliggende

Profesjonsetikk oppfattes viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende innen lærerprofesjonen. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som skulle undersøke implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Det er forskere knyttet til Høgskolen i Østfold og det Teologiske menighetsfakultet som har utført undersøkelsen. Prosjektet skulle undersøke hvordan den etiske plattformen brukes i praksis, samt hvordan Utdanningsforbundet har lykkes i sin implementering av plattformen. Det er utdanningsforbundet selv som har finansiert undersøkelsen.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.