NEON-dagene: Organisasjonene i forandringens tid

NEON-dagene arrangeres i år i Trondheim 26.-27. november, med en egen PhD-dag i forkant, den 25. november. Tema for konferansen er 'Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid.

– Lever vi vår egen lille boble her i nord, eller er vi også i ferd med å endres? Hva skjer med norske organisasjoner, norsk arbeidsliv og vår offentlige styring og organisering av velferdsstaten når Europa forhåpentligvis kommer seg etter finanskrisen og globalisering er noe vi tar for gitt?

Dette skriver arrangøren på sine nettsider om konferansetemaet, der det videre pekes på hvordan for eksempel bygningsindustrien i Norge er blitt preget av lange kontraktkjeder der ansvaret pulveriseres, slik at den norske arbeidslivsmodellen med faste ansettelser kommer under sterkt press. Store endringer er også underveis i det offentlige. Også forskerne må levere under andre vilkår enn før.

Omtale, program og påmeldingsskjema finnes her.