SPS-konferansen 2015: Hvordan bli verdensledene i profesjonsutdanning?

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? er hovedspørsmålet under SPS-konferansen i Oslo 3. desember.

Det er et uttalt politisk mål at Norge skal utvikle internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. Hva er de sentrale utfordringene i profesjonsutdanningene og hva gjør de som er gode? På årets SPS-konferanse blir det innledninger fra og om internasjonalt ledende profesjonsutdanninger, og fra norske miljøer som går i spissen for kvalitetsutvikling. Konferansen vil rette oppmerksomheten mot sykepleie- og lærerutdanning, men ha allmenn interesse på tvers av ulike utdanninger.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus
Dato og tid: torsdag 3. desember 2015 kl. 09.00 - 16.00

Følg med på konferansesidene på HiOA.no