Vigdis Vandvik om ‘sommersorg’: – Naturen må få forrang

Vigdis Vandvik own work GenderAct CC BY SA 4.0 via Wikimedia Commons
Vigdis Vandvik own work GenderAct CC BY SA 4.0 via Wikimedia Commons*
Vigdis Vandvik, eget foto, CC BY SA 4.0

Naturen er i krise, slår professor Vigdis Vandvik fast i en kronikk på DN.no. – For nesten alt det vi moderne mennesker gjør, det gjør vi på naturens bekostning, skriver hun.

– Vi fortrenger naturen gjennom å ta stadig nye arealer i bruk til jordbruk, skogbruk, hus og hytter, industri, energi- og mineralutvinning og transport. Vi høster av planter og dyr. Vi forurenser, vi sprer fremmede arter og sykdommer, og vi forårsaker klimaendringer.

Løsningen er ifølge Vandvik en tilforlatelig og enkel oppskrift. Men den krever «det FNs generalsekretær António Guterres kaller en radikal, men livsnødvendig samfunnsendring: Vi må rett og slett slutte å alltid prioritere alle mulige andre samfunnsinteresser foran naturen. Vi må oftere la den få forrang.»

Les hele kronikken i dn.no