Arendalsuka: Trenger vi akademia for å redde naturen?

Sted: Arendal

Arrangementet kan følges digitalt

Starter: 18. august 2022 kl 14:30
Slutter: 18. august 2022 kl 15:30

Naturkrisen fremstår som like akutt som klimakrisen, likevel får tap av natur mye mindre oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet enn klima. Hvilken rolle spiller akademia i å fronte dette området – både internt og ut i samfunnet? Hvordan kan vi sikre at kunnskap om natur når fram når beslutninger fattes av offentlige og private virksomheter?

To paneler:

  1. Hvordan kan kunnskap om natur integreres og ivaretas sterkere i politikkutforming, forvaltning og næringsutvikling?
  2. Hvordan kan kunnskapsinstitusjonene løfte biologisk mangfold og naturtap høyere i forskning og utdanning?
    Er finansieringen av denne type forskning riktig innrettet i lys av behovet for hurtig og dyptgripende samfunnsendring?

Facebook-arrangement

Strømming av arrangement

Lenke til arrangementet