Tildelingsbrevene til universitet og høyskoler

Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons
Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons*
Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons

Tildelingsbrevene til de enkelte universitet og høgskoler er publisert på Regjeringens nettsider.

– Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Les mer på regjeringen.no