30 millioner kroner i styrehonorarer ved universiteter og høgskoler

NTNU Shekko CC BY SA 3 0 via Wikimedia Commons
NTNU Shekko CC BY SA 3 0 via Wikimedia Commons*
NTNU Shekko CC BY SA 3 0 via Wikimedia Commons

De 10 universitetene, fem høgskolene og seks vitenskapelige høgskolene belønner styremedlemmene med 30 millioner kroner 2022. Grunngodtgjørelsen utgjør 67.800 kroner i året. I tillegg betales det ut 7.900 kroner for styremøter opp til fire timer, og mer for lengre møter. Eksterne styreledere tjener 124.400 kroner i grunngodtgjørelse per år.

NTNU er den største institusjonen, og departmentet har bestemt at styrelederen her får mer enn det betales ved de andre institusjonene, blant på grunn av «virksomhetens størrelse og kompleksitet sammenliknet med de øvrige statlige institusjonene».

Les mer på Khrono